Domov / Kalibračná laboratór
Kategórie
Výrobcovia
Voliteľný boxík #1
ĽUDIA, objednávajte!

Väčšina produktov, ktoré na týchto stránkach ponúkame, sú tzv. na objednávku. To však neznamená, že by išlo o nedostupné, alebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Ide ale zvyčajne o drahé meracie prístroje alebo prístrojovú techniku, ktorú nie je možné držať skladom. Je však bežne dostupná na objednávku.

Teda  nebojte sa opýtať! Sme tu k dispozícii pre vás, na druhej strane týchto stránok, pripravení vám poskytnúť cenovú ponuku a zaistiť dodanie potrebného vybavenia.

DOPYTOVAŤ

 

Kalibračná laboratór

(ilustrační fotografie)

Kalibrácia meracích prístrojov: Kľúč k presnosti a spoľahlivosti


Kalibrácia meracích prístrojov, ako sú termokamery a pyrometry, je kľúčová pre presné a spoľahlivé merania v priemysle a vedeckých odboroch. W-Technika group s.r.o. sa špecializuje na kalibráciu rôznych značiek a zabezpečuje presnosť meraní, čo je zásadné pre kvalitné rozhodovanie, kontrolu kvality, bezpečnostné inšpekcie a optimalizáciu procesov. Bez pravidelnej kalibrácie môžu merania vykazovať odchýlky. Naša moderná laboratórium umožňuje kalibráciu v teplotnom rozsahu od -10°C do +1 475°C.

 

V mnohých priemyselných odvetviach je pravidelná kalibrácia povinná pre splnenie prísnych predpisov a noriem, čo je nevyhnutné pre získanie a udržanie certifikácií. Naše služby zabezpečujú, že vaše zariadenia spĺňajú všetky potrebné štandardy a normy, čo je dôležité pri auditoch a právnych sporoch. Podrobné záznamy o kalibrácii pomáhajú identifikovať a riešiť problémy s meraním skôr, ako spôsobia väčšie škody. Pravidelná kalibrácia a údržba predlžujú životnosť meracích zariadení, predchádzajú neočakávaným poruchám a znižujú náklady na opravy a nákup nových prístrojov. Tým sa tiež udržuje optimálny výkon zariadení. Nesprávne merania môžu viesť k výrobným chybám, ktoré poškodzujú reputáciu firmy a spôsobujú finančné straty. Pravidelná kalibrácia pomáha týmto problémom predchádzať a zabezpečuje hladký priebeh výrobných procesov. V priebehu času dochádza u všetkých meracích prístrojov k driftu, čo znamená, že merania môžu byť nestabilné vplyvom faktorov ako teplota, vlhkosť a zaťaženie. Pravidelná kalibrácia zaručuje konzistentné a spoľahlivé výsledky, čím minimalizuje riziko chybných meraní.

 

Naším cieľom je poskytovať inovatívne produkty a služby, prepojiť používateľov s technológiami a stať sa lídrom v oblasti dodávok inovatívnych technológií. Naši odborníci sú pravidelne školení v najnovších technológiách, aby splnili očakávania našich klientov. Od roku 2010 sa zameriavame na termokamery, pyrometry a bezkontaktné meranie teploty. Sme schváleným školiacim pracoviskom termografie a organizujeme desiatky odborných kurzov ročne.

 

Pravidelná kalibrácia je nevyhnutná pre udržanie presnosti a spoľahlivosti meracích prístrojov, čo firmám a výskumným inštitúciám umožňuje dosiahnuť vyššiu kvalitu výroby, splniť regulačné požiadavky, predĺžiť životnosť zariadení a minimalizovať ekonomické a bezpečnostné riziká. W-Technika group s.r.o. ponúka kalibračné služby, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy a pomáhajú zákazníkom dosiahnuť ich ciele.

Navštívte našu laboratórium a presvedčte sa sami o kvalite našich služieb!

 

 

STÍŽNOSTI

Stížnosti zákazníků nebo třetích stran by se měly týkat činností W-Technika group s.r.o., Kalibrační laboratoř, za které kalibrační laboratoř odpovídá. V opačném případě bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná a laboratoř se jí nebude zabývat. 

 

Proces vyřizování stížnosti musí obsahovat alespoň následující prvky a metody:

 • popis procesu přijímání, přezkoumávání oprávněnosti, prošetřování stížnosti a rozhodování o tom, jaké kroky je třeba podniknout v reakci na ni,
 • sledování a zaznamenávání stížností, včetně opatření podniknutých k jejich vyřešení,
 • zajištění, aby byly podniknuty všechny příslušné kroky.

 

Zákazník má možnost vznést stížnost na kteroukoli část práce vykonané laboratoří, např. na:

 • výsledky kalibrací 
 • průběh provádění kalibrací
 • nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu 
 • způsob jednání pracovníků KL
 • jiný důvod stížnosti

 

 • priebeh vykonávania kalibrácií,
 • nedodržanie dohodnutých podmienok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,
 • spôsob jednania pracovníkov KL,
 • iný dôvod sťažnosti.

 

PRÍJEM SŤAŽNOSTÍ Sťažnosť uplatňuje zákazník vždy u vedenia Kalibračnej laboratórií a to vždy písomne (e-mailom alebo listinnou formou).

Člen vedenia Kalibračnej laboratórií je povinný vyhotoviť záznam o riešení sťažnosti. Sťažnosti zákazníkov, ktoré sa zakladajú na zmluvnom vzťahu (výsledky kalibrácie, poškodenie meradla v KL a iné zmluvné podmienky), vybavuje vedúci alebo jeho zástupca vedúceho W-Technika group s.r.o., Kalibračnej laboratórií.

 

PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ Laboratórium prešetruje každú prijatú sťažnosť a postupuje nasledovne:

 • Člen vedenia kalibračnej laboratórií prijíma a akceptuje sťažnosti podané písomnou formou (e-mail, list) a prijatie sťažnosti potvrdí písomne sťažovateľovi. Súčasne ho informuje o pravdepodobnom termíne vybavenia sťažnosti. Ak sa podieľal na predmete sťažnosti člen vedenia kalibračnej laboratórií, ktorý sťažnosť prevzal, poverí prešetrovaním oprávnenosti sťažnosti iného člena vedenia kalibračnej laboratórií tak, aby bola zabezpečená jeho nestrannosť pri riešení sťažnosti.
 • Člen vedenia kalibračnej laboratórií zaeviduje sťažnosť, prešetrí sťažnosť a preverí jej oprávnenosť.
 • V prípade neoprávnenej sťažnosti spracuje člen vedenia kalibračnej laboratórií písomné vyjadrenie sťažovateľovi so zdôvodnením neoprávnenosti požiadaviek, informuje sťažovateľa o výsledku riešenia a sťažnosť uzavrie.
 • V prípade oprávnenej sťažnosti člen vedenia kalibračnej laboratórií dohodne so zákazníkom spôsob a termín riešenia.
 • Ak je člen vedenia kalibračnej laboratórií zainteresovaný na sťažnosti, je vykonané schválenie riešenia nezávislým členom vedenia kalibračnej laboratórií.
 • Ak je sťažnosť oprávnená (bola identifikovaná nezhodná práca), postupuje člen vedenia kalibračnej laboratórií ďalej v súlade s postupmi pre riešenie nezhodnej práce a učiní vhodné nápravné opatrenia. Sťažnosť je v tomto prípade ukončená po vyrovnaní nápravy podľa požiadaviek zákazníka.
 • Každá sťažnosť musí byť vybavená a stanovisko odoslané zákazníkovi členom vedenia kalibračnej laboratórií.
 •  

LEHOTY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ Vyhotovenie sťažnosti je v nasledujúcich časových termínoch:

 • termín na vyhotovenie sťažnosti je 30 dní; v tomto termíne oznámi člen vedenia Kalibračnej laboratórií zákazníkovi výsledok prešetrenia, o čom vykoná záznam do Evidencie sťažností a reklamácií,
 • v prípade, že nie je možné sťažnosť vyriešiť v daných termínoch, oznámi člen vedenia Kalibračnej laboratórií túto skutočnosť sťažovateľovi

Vyberte parametre tovaru
Skladom
Stav Nový model! + Školenia zadarmo Premium partner FLIR W-Technika je Premuim Partner FLIR s přímým kontaktem na support, obchod i výrobu. Pouze dvě společnosti v ČR/SR mají statut Premium Partnera FLIR. Zľava Garancia najnižšej ceny Odporúčame Výroba byla ukončená
Cena
Výrobkov na stranu: 12 24 48 108 Tretinová galéria Malé riadky

obálka

Chcete byť informovaní o novinkách v našom sortimente?